autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 805/20 iulie 1990 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comerțului și Turismului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

În completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/5 august 1991 privind înființarea Departamentului reglementării comerțului și turismului în cadrul Ministerului Comerțului și Turismului, unele prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 805/20 iulie 1990 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comerțului și Turismului se modifică după cum urmează:

Art. 1. - Art. 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Ministerul Comerțului și Turismului are în componență:

  • Departamentul reglementării comerțului și turismului;
  • Departamentul comerțului exterior".

Art. 2. - Atribuțiile și sarcinile specifice Departamentului reglementărilor comerțului și turismului sunt cele menționate la art. 5 lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 805/1990.

Art. 3. - Art. 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Numărul posturilor de conducere se determină potrivit prevederilor art. 8 (4) din Legea nr. 40/1991 privind salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, iar numărul posturilor de execuție în gradele profesionale I și II se determină potrivit Precizărilor nr. 5673 din 17 iunie 1991 elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor.”

Art. 4. - Se aprobă structura organizatorică a Ministerului Comerțului și Turismului, potrivit anexei[1], care înlocuiește anexa la Hotărârea Guvernului nr. 805/1990 și, respectiv, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1170/1990 privind aprobarea structurii organizatorice a Ministerului Comerțului și Turismului.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 5 august 1991.

  1. Anexa se comunică celor interesați.