autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Departamentului reglementării comerțului și turismului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Departamentul reglementării comerțului și turismului în cadrul Ministerului Comerțului și Turismului.

Pe aceeași dată, Departamentul comerțului interior și Departamentul turismului din cadrul ministerului menționat la alin. 1 se desființează.

Art. 2. - În termen de 5 zile de la data prezentei, Ministerul Comerțului și Turismului va supune, spre aprobare, modificările ce decurg din această hotărâre asupra Hotărârii Guvernului nr. 805 din 20 iulie 1990.