autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Ministerului Comerțului și Turismului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Ministerului Comerțului și Turismului, potrivit anexei[1], care înlocuiește anexa la Hotărârea Guvernului nr. 805/1990 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comerțului și Turismului.

Art. 2. - Pe data prezentei hotărâri, Inspecția comercială de stat din cadrul Departamentului comerțului interior și Inspecția de stat pentru turism din cadrul Departamentului turismului, cu un număr total de 27 posturi și personal aferent, trec la Ministerul Finanțelor.

Personalul care trece la Ministerul Finanțelor se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 3. - Unitățile de învățământ, inclusiv bazele materiale aferente, din subordinea Ministerului Comerțului Interior și Ministerului Turismului trec, pe data de 1.I.1991, pe bază de protocol, în subordinea Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 4. - Denumirea Institutului național de conjunctură și management comercial și turistic se schimbă în „Institutul național de conjunctură, marketing și management pentru comerț și turism Virgil Madgearu”.

Institutul național „Virgil Madgearu” se organizează și funcționează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 805/1990. În cadrul institutului se organizează subunități de cercetare pentru conjunctură și marketing pentru comerț interior, comerț exterior și turism, precum și centrul de management pentru comerț și turism.

  1. Anexa se transmite celor interesați.