autentificare cu OpenID
Hotărâre privind majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 august 1991, pensiile de asigurări sociale de stat, în cuantumurile rezultate după aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 219/1991, se majorează în medie cu 31 la sută.

Art. 2. - (1) Pensiile pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime integrală se majorează cu procentele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pensiile pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă și pensiile de invaliditate gradul II se majorează cu procentele prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Pensiile de invaliditate gradul I se majorează cu procentele prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Pensiile de invaliditate gradul III se majorează cu procentele prevăzute în anexa nr. 4.

(5) Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Pensiile existente la data aplicării prezentei hotărâri, precum și pensiile ce se vor stabili ulterior nu vor putea fi mai mici de:

  • 3.700 lei pensia pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime integrală;
  • 3.000 lei pensia pentru munca depusă și limită ae vârstă cu vechime incompletă și pensia de invaliditate gradul II;
  • 3.500 lei pensia de invaliditate gradul I;
  • 2.100 lei pensia de invaliditate gradul III.

Art. 4. - Pensiile militare și pensiile invalizilor de război se majorează în procentele și condițiile prevăzute de prezenta hotărâre pentru pensiile de asigurări sociale de stat.

Art. 5. - Pensionarilor urmași de asigurări sociale de stat, militari și I.O.V.R. li se acordă 50, 75 sau 100 la sută din majorarea aferentă pensiei titularului, conform anexei nr. 1, după cum sunt în plată unu, doi, trei sau mai mulți urmași.

Art. 6. - Ajutoarele sociale plătite din fondurile de asigurări sociale de stat se majorează la 2.000 lei lunar.

Art. 7. - Se recomandă sectoarelor de activitate cu sisteme proprii de asigurări sociale și pensii să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. - Majorarea prevăzută de prezenta hotărâre se aplică și pensiilor ce se vor stabili după 1 august 1991, în cazul persoanelor care își aleg ca bază de calcul, potrivit legii, numai salariile anterioare datei de 1 august 1991.

Art. 9. - Se autoriză Ministerul Muncii și Protecției Sociale să modifice indicatorii financiari ai bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1991 cu influențele ce decurg din majorarea pensiilor prevăzute de prezenta hotărâre.

Influențele rezultate din majorarea pensiilor militare și I.O.V.R. vor fi plătite din fondurile prevăzute în bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, urmând ca modificarea prevederilor de cheltuieli bugetare și acoperirea financiară a acestora să se stabilească și să se aprobe o dată cu influențele asupra bugetului administrației centrale de stat, rezultate din generalizarea liberalizării prețurilor și din indexarea salariilor.


[modificare] Anexa Nr. 1

Tabel cu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime integrală, diferențiate pe niveluri de pensii
Nivelul actual al pensiilor
- lei -
Procent de majorare Nivelul pensiei după majorare
minim
- lei -
maxim
- lei -
Până la 2.600 44,0 3.700 -
2.601-2.800 39,6 3.700 3.910
2.801-3.000 36,3 3.910 4.090
3.001-3.200 33,4 4.090 4.270
3.201-3.500 29,7 4.270 4.540
3.501-4.000 24,8 4.540 4.990
4.001-4.500 20,9 4.990 5.440
4.501-5.000 17,8 5.440 5.890
5.001-5.500 15,3 5.890 6.340
5.501-6.000 13,2 6.340 6.790
6.001-6.500 11,4 6.790 7.240
Peste 6.500 9,9 7.240


[modificare] Anexa Nr. 2

Tabel cu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă și a celor de invaliditate gradul II, diferențiate pe niveluri de pensii
Nivelul actual al pensiilor
- lei -
Procent de majorare Nivelul pensiei după majorare
minim
- lei -
maxim
- lei -
Până la 2.300 32,2 3.000 -
2.301-2.400 30,0 3.000 3.120
2.401-2.600 26,9 3.120 3.300
2.601-2.800 24,3 3.300 3.480
2.801-3.000 22,0 3.480 3.660
3.001-3.500 18,9 3.660 4.160
3.501-4.000 14,0 4.160 4.560
4.001-4.500 11,3 4.560 5.010
4.501-5.000 9,2 5.010 5.460
5.001-5.500 7,5 5.460 5.910
5.501-6.000 6,0 5.910 6.360
6.001-6.500 4,8 6.360 6.810
Peste 6.500 3,7 6.810


[modificare] Anexa Nr. 3

Tabel cu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat gradul I de invaliditate, diferențiate pe niveluri de pensii
Nivelul actual al pensiilor
- lei -
Procent de majorare Nivelul pensiei după majorare
minim
- lei -
maxim
- lei -
Până la 2.500 44,6 3.500 -
2.501-2.600 41,2 3.500 3.670
2.601-2.800 37,5 3.670 3.850
2.801-3.000 34,3 3.850 4.030
3.001-3.500 28,0 4.030 4.480
3.501-4.000 23,2 4.480 4.930
4.001-4.500 19,6 4.930 5.380
4.501-5.000 16,6 5.380 5.830
5.001-5.500 14,2 5.830 6.280
5.501-6.000 12,2 6.280 6.730
6.001-6.500 10,5 6.730 7.180
Peste 6.500 9,0 7.180


[modificare] Anexa Nr. 4

Tabel cu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat gradul III de invaliditate, diferențiate pe niveluri de pensii
Nivelul actual al pensiilor
- lei -
Procent de majorare Nivelul pensiei după majorare
minim
- lei -
maxim
- lei -
Până la 1.750 20,0 2.100 -
1.751-1.900 17,4 2.100 2.230
1.901-2.000 16,0 2.230 2.320
2.001-2.200 13,6 2.320 2.500
2.201-2.500 10,8 2.500 2.770
2.501-2.700 9,3 2.770 2.950
2.701-3.000 7,3 2.950 3.220
3.001-3.200 6,2 3.220 3.400
3.201-3.500 4,9 3.400 3.670
3.501-3.700 4,1 3.670 3.850
3.701-4.000 3,0 3.850 4.120
4.001-4.200 2,6 4.120 4.310
Peste 4.200 2,0 4.310