autentificare cu OpenID
Ordinul nr. 507 P
  • semnat: Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului, p. Secretarul de stat, Cornel Grigoruț

Ministerul Comerțului și Turismului

Departamentului Reglementării Comerțului și Turismului

Secretarul de stat al Departamentului Reglementării Comerțului și Turismului,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 776 din 13 noiembrie 1991 cu privire la regimul prețurilor și tarifelor, în condițiile unificării cursurilor de schimb ale leului, ale Hotărârii Guvernului nr. 211 din 26 martie 1991 cu privire la unele măsuri în domeniul prețurilor și tarifelor și ale Hotărârii Guvernului nr. 763 din 9 noiembrie 1991 cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1990 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comerțului și Turismului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/1990 și Hotărârea Guvernului nr. 556/1991,
emite următorul ordin:

1. Prețurile cu ridicata și cu amănuntul pentru unele produse alimentare importate din Egipt (creanțe) se stabilesc conform listei anexe, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Diferența dintre prețul de livrare al Societății Comerciale „Malimp” - S.A. și prețul cu amănuntul va fi negociată între agenții economici cu activitate de desfacere cu ridicata și cei cu activitate de desfacere cu amănuntul.

2. Prețurile stabilite conform pct. 1 se aplică de la data primirii noilor loturi din aceste produse, în vederea comercializării, de către toți agenții economici, indiferent de natura capitalului social.

3. Inventarierea și reevaluarea stocurilor se vor efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4. Direcția generală a protecției consumatorilor din Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


[modificare] Anexă

Lista
prețurilor cu ridicata și cu amănuntul pentru unele produse alimentare importate din Egipt (creanțe)
Nr. crt. Produsul U.M. Prețul cu ridicata al Societății Comerciale „Malimp” - S.A. - lei - Prețul cu amănuntul - lei -
1. Bomboane drops Vienna, diferite sortimente, ambalate individual în celofan, vrac kg 321 380
2. Bomboane drops Butter Scoth, ambalate individual în celofan, vrac kg 400 470