autentificare cu OpenID
Ordinul nr. 513 P
  • semnat: Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului, p. Secretarul de stat, Cornel Grigoruț

Ministerul Comerțului și Turismului

Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului

Secretarul de stat al Departamentului Reglementării Comerțului și Turismului,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 776 din 13 noiembrie 1991 cu privire la regimul prețurilor și tarifelor, în condițiile unificării cursurilor de schimb ale leului, ale Hotărârii Guvernului nr. 211 din 26 martie 1991 cu privire la unele măsuri în domeniul prețurilor și tarifelor și ale Hotărârii Guvernului nr. 763 din 9 noiembrie 1991 cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1990 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comerțului și Turismului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/1990 și Hotărârea Guvernului nr. 556/1991,
emite următorul ordin:

1. Pentru concentrat instant pentru băuturi răcoritoare Frutty - Dr. Oetker (ananas, portocale, mandarine), în cutie de 750 g, primit ca ajutor din partea guvernului egiptean, se stabilesc următoarele prețuri:

  • Prețul de decontare la Societatea Comercială „Mercur” - S.A.
369,50 lei/bucată
  • Prețul cu care livrează Societatea Comercială „Mercur” - S.A.
375,00 lei/bucată
  • Prețul cu care livrează Societatea Comercială „Malimp” - S.A. către societățile comerciale cu activitate de desfacere cu ridicata (exclusiv cheltuielile de transport)
378,00 lei/bucată
  • Prețul cu amănuntul
430,00 lei/bucată

Diferența dintre prețul cu care livrează Societatea Comercială „Malimp” - S.A. și prețul cu amănuntul va fi negociată între agenții economici cu activitate de desfacere cu ridicata și cei cu activitate de desfacere cu amănuntul.

2. Prețurile stabilite conform pct. 1 se aplică de la data primirii noilor loturi din aceste produse, în vederea comercializării de către toți agenții economici, indiferent de natura capitalului social.

3. Inventarierea și reevaluarea stocurilor se vor efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4. Încasările din vânzarea produselor primite ca ajutor din partea guvernului egiptean la prețurile de decontare menționate se vor vărsa de către Societatea Comercială „Mercur Trading” - S.A. în contul nr. 4595909, deschis la Banca Agricolă - S.A., sucursala municipiului București.

5. Direcția generală a protecției consumatorilor din Departamentul Reglementării Comerțului și Turismului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.