autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea activității creșelor și grădinițelor și stabilirea contribuției părinților la întreținerea copiilor din aceste unități
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Creșele și grădinițele cu program prelungit și săptămânal se organizează și funcționează în subordinea inspectoratelor școlare și direcțiilor sanitare județene și a municipiului București și pe lângă societăți comerciale cu capital majoritar de stat și regii autonome.

Art. 2. - Unitățile prevăzute la art. 1 asigură, în mod gratuit, asistența medicală, instruirea și educarea copiilor, cheltuielile necesare suportându-se de la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 3. - Suma lunară reprezentând cheltuielile pentru hrana unui copil în creșe și grădinițe se determină în funcție de alocația zilnică de hrană legal aprobată și numărul de zile de întreținere în aceste unități.

Art. 4. - Contribuția lunară a părinților sau a susținătorilor legali la suportarea cheltuielilor prevăzute la art. 3 se stabilește sub formă de cotă procentuală, diferențiată în funcție de veniturile lunare brute cumulate ale părinților sau susținătorilor legali, precum și de numărul de copii pe care aceștia îi au înscriși în aceste unități.

Calculul se efectuează pentru fiecare copil în parte, iar procentele de determinare a contribuției părinților, în funcție de numărul de copii aflați în întreținere în creșe și grădinițe, sunt următoarele:

Venit brut total pe familie
Părinți sau susținători legali
cu 1 copil
cu 2 sau mai mulți copii
până la 12.000 lei
50% 40%
12.001 - 20.000 lei
75% 55%
peste 20.000 lei
100% 70%

În cazul în care unitățile prevăzute la art. 1 asigură hrana copiilor cu o cheltuială zilnică mai mică decât cea stabilită, contribuția părinților se recalculează, aplicând aceleași procente la cheltuiala efectivă, iar regularizarea se face în perioada următoare.

Art. 5. - Finanțarea creșelor și grădinițelor organizate pe lângă agenții economici se asigură din contribuția părinților sau susținătorilor legali și, în completare, din sumele alocate de către agenții respectivi, în condițiile prevederilor legale privind suportarea din profit a cheltuielilor sociale.

Art. 6. - Finanțarea creșelor și grădinițelor din subordinea instituțiilor publice se asigură din fondurile constituite din contribuția părinților sau susținătorilor legali, din alte venituri, inclusiv contribuția unor sponsori și, în completare, din alocații de la buget.

Art. 7. - Pentru anul 1991, influențele financiare determinate de majorarea alocațiilor zilnice de hrană, neacoperite din venituri proprii, se asigură în cadrul fondurilor bugetare aprobate pe acest an la acțiunile de învățământ și sănătate.

Art. 8. - În creșe sau grădinițe pot fi primiți, în limita locurilor disponibile, copiii cetățenilor străini aflați temporar pe teritoriul României, cu plata integrală a cheltuielilor, potrivit prevederilor legale.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se aplică de la 1 aprilie 1991; pe aceeași dată se abrogă orice alte dispoziții contrare.